Poliisihallitus on 16.9.2021 kieltänyt Eurosport SAS (Eurosport) -yhtiötä markkinoimasta rahapelejä Manner-Suomeen Eurosport 1 -televisiokanavalla.

Kielto on voimassa kolme kuukautta, ja sitä on noudatettava 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Poliisihallituksen tietojen mukaan Eurosport on saanut päätöksen tiedoksi 28.9.2021.Kiellon tehosteeksi Poliisihallitus on asettanut Eurosportille 800 000 euron uhkasakon. Päätös ei ole lainvoimainen.

Poliisihallitus on havainnut yhtiön Suomessa esitetyllä Eurosport 1 -televisiokanavalla rahapelien markkinointia. Rahapelien markkinointia on esiintynyt säännöllisesti, runsaasti ja jo useamman vuoden ajan. Rahapelimarkkinointia on toteutettu mainoksina tv-lähetysten mainostauoilla.

– Lainsäädäntömme mukainen valvontaprosessi antaa yrityksille mahdollisuuden korjata toimintaansa ja tulla kuulluiksi, Poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén kertoo.

Eurosport on kuitenkin jatkanut viranomaisen lainvastaiseksi katsomaa markkinointia useista kehotuksista huolimatta.

Poliisihallitus katsoo, että rahapelimainonta kanavalla on suunnattu Manner-Suomeen ja siellä oleskeleville kuluttajille. Mainonnassa tunnistautumisvaihtoehdoiksi on esimerkiksi esitetty suomalaisten pankkien pankkitunnuksia. Lisäksi kyseessä olevat rahapelimainokset on toteutettu pääasiassa suomen kielellä ja ne on esitetty Suomeen suunnattujen televisiolähetysten mainostauoilla.

Rahapelimainonnassa on myös hyödynnetty julkisuuden henkilöä, jonka tunnettuus rajoittuu kansallisesti Suomeen sekä viitattu vastuullisen pelaamisen osalta Peluuriin, jonka toiminnassa ehkäistään rahapelihaittoja Suomessa.

Lue koko uutinen täältä: https://poliisi.fi/-/kansainvalisen-tv-yhtion-rahapelimainonta-kielletty-sakon-uhalla

Aiheeseen liittyen