Tulli on tutkinut yhteistyössä Euroopan syyttäjänviraston kanssa maahantuontiin liittyvää törkeää veropetosta. Suomalaisen yrityksen epäillään saaneen yli puolen miljoonan euron hyödyn, kun se on tuonut lisätullien alaisia kosmetiikkatuotteita väärillä tullinimikkeillä Yhdysvalloista Euroopan unioniin, kertoo Tullin julkaisema tiedote.

Euroopan komissio on asetanut tietyille Yhdysvalloista maahantuotaville tavaroille 25 prosentin lisätullin. Esitutkinnan perusteella epäillään, että suomalainen yritys olisi ilmoittanut maahantuomiaan kosmetiikkatuotteita tahallisesti väärillä tullinimikkeillä.– Tutkimme asiaa törkeänä veropetoksena ja koska tapauksessa on kyse komission asettamien lisätullien välttämisestä, olemme tehneet esitutkinnan yhteistyössä Euroopan syyttäjäviraston, EPPOn kanssa, kertoo tutkinnanjohtaja Hanna Koskenranta.

Euroopan syyttäjäviraston tehtävänä on tutkia eräitä EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia, kuten tulleihin liittyviä veropetoksia, sekä asettaa niiden tekijät syytteeseen ja tuomittaviksi EU:n jäsenmaissa. Nyt tehdyssä esitutkinnassa on kyse Euroopan komission asettamien lisätullien välttämisestä ja epäilty vahinko on siten kohdistunut Euroopan unionin varoihin. Tästä syystä esitutkinnassa syyttäjänä toimi valtuutettu Euroopan syyttäjä Ritva Sahavirta Euroopan syyttäjänvirastosta.

Rikoksesta epäiltynä on yrityksen vastuuhenkilö. Tutkinnan aikana on suoritettu koti- ja paikanetsintöjä Suomessa. Tutkinta kohdistui vuosille 2018–2019. Yrityksen katsotaan välttäneen lisätullia yli 500 000 euron arvosta. Tämän lisäksi yritykselle määrättiin tullikorotusta. Veronkanto korotuksineen ja korkoineen on yli 720 000 euroa. Asia on siirtymässä syyteharkintaan.

Aiheeseen liittyen