Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella vuodesta 2019 alkaen tutkinnassa ollut laaja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä esitutkintakokonaisuus siirtyi syyteharkintaan torstaina.

Kokonaisuudesta tiedotettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2019. Tuolloin 9.12.2019 tutkintaan liittyen tehtiin kotietsintöjä ja kiinniottoja 13 kohteessa Lappeenrannassa, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa ja Helsingissä. Kohteina mm Lappeenrannassa vaikuttavan kansainvälisen rikollisryhmän kerhotila Lappeenrannassa, Kotkassa vaikuttavan kansainvälisen rikollisryhmän jengitilat Kotkassa, Kouvolassa sijaitseva kansainvälisen rikollisryhmän tila ja kaksi eri jengitilaa Lahdessa. Etsintöjen yhteydessä takavarikoitiin 13 kpl ampuma-aseita (yksi sarjatuliase), räjähteitä useita kiloja ja huumausaineita.

Etsinnät ja kiinniotot jatkuivat 9.1.2020 Helsingissä, jolloin otettiin kiinni kolme henkilöä ja tehtiin useita etsintöjä. Etsintöjen kohteena oli mm. helsinkiläinen ravintola, josta takavarikoitiin huomattava määrä huumausaineita.

Etsintöjen ja kiinniottojen kolmas vaihe toteutettiin 24.1.2020 Lappeenrannassa. Tuolloin kohteena mm paikallisen itseään moottoripyöräharrastelijoina pitävän moottoripyöräkerhon kerhotilat. Etsintöjen yhteydessä takavarikoitiin huumausaineita ja otettiin kiinni kerhon johtohenkilö.

Esitutkintakokonaisuuden keskiössä on ollut järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä laajamittainen huumausaineiden maahantuontiorganisaatio, jonka toimesta Suomeen epäillään tuodun vuoden 2019 aikana huomattava määrä huumausaineita: kokaiinia, amfetamiinia ja ekstaasia. Maahantuontiorganisaation epäillään olleen mukana järjestelemässä Suomen huumausainemarkkinoille neljää erää, joista kaksi on tuotu maahan ja kaksi on takavarikoitu matkan varrelta. Yksi neljästä erästä päätyi Ruotsin viranomaisen takavarikoimaksi 18.7.2019, jolloin Suomeen matkalla olleesta ajoneuvosta takavarikoitiin 40209 kpl ekstaasitabletteja, 3892 g amfetamiinia ja 199,9 g kokaiinia. Toinen erä päätyi Saksan viranomaisen takavarikoimaksi 20.9.2019 jolloin Suomeen matkalla olleesta ajoneuvosta takavarikoitiin 17,6 kg amfetamiinia.

Ruotsissa takavarikoidun erän arvo 624 000 euroa ja Saksassa takavarikoidun 528 000 euroa.

Suomeen päätyneissä kahdessa eri erässä epäillään olleen molemmissa n. 40000 kpl ekstaasitabletteja, n. 4 kg amfetamiinia ja n. 200 gr kokaiinia. Tutkinnan aikana eristä on tehty useita takavarikoita Suomessa. Suurimmat mm Kouvolassa 15.5.2019 n 700 gr amfetamiinia, Helsingissä 16.8.2019 n. 2 kg amfetamiinia, ja Lappeenrannassa 9.12.2019 n. 700 gr amfetamiinia. Tutkinnan aikana on tehty kymmeniä eri aineiden takavarikoita ympäri Suomea.

Suomeen päätyneen kahden erän yhteisarvo n 1 248 000 euroa.

Paikallisella tasolla on selvitetty huumausaineiden kätkijöitä ja huumauseineiden jälleen myyjiä. Toiminnan epäillään olleen Lappeenrantalaisen kansainvälisen rikollisryhmittymän organisoimaa. Huumausaineiden maahantuonnin ja levittämisen epäillään tehdyn osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Huumausainekokonaisuuden tutkinnan yhteydessä on ollut vangittuna Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella yhdeksän henkilöä, Helsingissä yksi ja Päijät-Hämeessä kaksi. Vangittujen lisäksi pidätettynä ja kiinniotettuina on tutkinnan aikana ollut yhteensä 25 henkilöä.

Esitutkinnan yhteydessä on tutkittu myös Lappeenrannassa vaikuttavan kansainvälisen rikollisryhmän jäsenten tekemiä väkivaltarikoksia. Vakavimpana törkeänä pahoinpitely, jonka yhteydessä epäillään 14 henkilön varustautuneen 11.5.2019 ryhmittymän kerhotilalla ampuma-aseilla, erilaisilla astaloilla ja lähteneen neljällä autolla kohti paikallista autokerhon hallinnoimaa tilaa, jossa on oletettu olleen toisen Lappeenrantalaisen kansainvälisen rikollisryhmittymän juhlat. Kohdepaikalla ollut paikalla vain yksi sattumalta paikalla ollut henkilö. Henkilöä hakattiin 14 henkilön toimesta pampuilla, metalliputkilla ja muilla astaloilla eri puolille vartaloa ja päähän. Henkilöllä vammoja on ympäri vartaloa ja päässä. Rikos epäillään tehdyn osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Tutkinnassa ollut myös muita Lappeenrannassa vaikuttavan kansainvälisen rikollisryhmän jäsenten tekemiä väkivaltarikoksia. Kahdessa tapauksessa väkivalta on kohdistunut satunnaiseen julkisella paikalla olleeseen henkilöön. Molemmissa tapauksessa rikollisryhmän jäsen on ollut varustautuneena ampuma-aseella. Jälkimmäisessä tapauksessa poliisin ottaessa henkilöä kiinni ja hänen voimakkaasti vastustaessa poliisin suorittamaa virkatointa, hänen hallussaan ollut ase on tippunut katuun. Yhdessä tapauksessa väkivaltaa on kohdistettu siviilivarusteissa olleisiin Rajavartiolaitoksen virkamiehiin, jotka ovat olleet ruokatauolla Lappeenrannan ja Joensuun välillä olleella huoltoasemalla. Jengiläinen on luullut heitä poliiseiksi. Yksi pahoinpitely on tehty Lappeenrantalaisella kuntosalilla.

Kokonaisuuteen liittyy myös Lahdessa järjestäytyneen rikollisryhmän kerhotiloissa annettu väkivaltainen velanperintätehtävä. Tehtävän antajana epäillään ollen Lappeenrannassa vaikuttavan kansainvälisen rikollisryhmän johtohenkilö. Velanperintä kokonaisuutta on käsitelty Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa tällä viikolla.

Koko kokonaisuuden esitutkinnassa on ollut mukana Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen lisäksi Helsingin Poliisilaitos, Tulli, Keskusrikospoliisi ja Hämeen Poliisilaitos.

Viitekuva/arkisto.

Aiheeseen liittyen