Keskusrikospoliisin Länsi-Suomen yksikkö on lokakuusta 2018 alkaen tutkinut Merivoimien palveluksessa olleen henkilön epäiltyä virkarikosta. Esitutkinta käynnistyi Pääesikunnan tekemän tutkintapyynnön perusteella.

Esitutkinta on koskenut yhteensä neljää epäiltyä virkavelvollisuuden rikkomista, joiden tekoaika ajoittuu vuosiin 2016–2018. Epäillyt virkavelvollisuuden rikkomiset liittyvät epäilyyn siitä, että Merivoimissa on tehty henkilöstöasioihin liittyviä päätöksiä hallintolain tarkoittamalla tavalla esteellisenä.

Esitutkintapöytäkirja on ollut asianosaisilla loppulausunnoilla, ja asia siirtyy nyt syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.

STT:n tietojen mukaan virkarikostutkinnan kohteena on ollut Merivoimien lippueamiraali Timo Hirvonen. Lippueamiraali on Merivoimien sotilasarvo, joka vastaa maavoimissa prikaatikenraalia.

Pääesikunta katsoi syksyllä Hirvosen toimineen esteellisenä kahdessa läheisiään koskevassa tapauksessa.

Pääesikunta on aiemmin todennut Hirvosen vahvistaneen Puolustusvoimissa työskentelevän läheisensä palkankorotuksen vuonna 2016. Hirvonen toimi tuolloin laivaston komentajana. Pääesikunnan mukaan Hirvonen on myös nykyisessä tehtävässään toiminut esteellisenä, kun hän kävi kehityskeskustelun ja laati suoritusarvioinnin toisesta läheisestään.

Aiheeseen liittyen