Kiteen poliisiasemalla on vuoden 2017 kesästä alkaen suoritettu esitutkintaa petos-rikoskokonaisuuden osalta. Esitutkinnassa on ollut yhteensä kuusi rikosilmoitusta, joissa on ollut kyse petoksista ja törkeistä petoksista. Rikoksella aiheutetun vahingon määrä on yhteensä noin 58 000 euron arvosta. Kokonaisuuteen kuuluu yhteensä 15 asianomistajaa, joista 12 on yksityishenkilöä.

Rikoksesta epäiltynä on 35-vuotias kiteeläinen nainen. Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että hän on lainannut useilta yksityishenkilöiltä huomattavia summia rahaa. Lainatilanteessa hän on vedonnut muun muassa hänellä olleeseen vakavaan sairauteen. Esitutkinnassa on käynyt ilmi, ettei tämä väite ole pitänyt paikkaansa.

Yhdessä tapauksessa on kyse yksityisasuntoon teetetystä remontista, joka on ollut kustannuksiltaan noin 10 000 e ja on jäänyt kokonaisuudessaan maksamatta.

Esitutkinnan perusteella on epäiltävissä, ettei naisella ole ollut tarkoitustakaan maksaan lainaamiaan summia tai teetettyä korjaustyötä takaisin. Lisäksi lainaajiin on vaikutettu tekaistulla kertomuksella rikoksesta epäillyn sairaudesta.

Rikoksesta epäilty henkilö on ollut pidätettynä esitutkinnan aikana. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen asiassa. Kyse on hänen mukaansa ollut yksityishenkilöiden välisistä lainoista, jotka hänellä on ollut tarkoitus maksaa takaisin. Epäillyt rikoksesta ovat tapahtuneet vuosien 2010 – 2017 välisenä aikana.

Tapaus etenee nyt syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon Joensuuhun.

Aiheeseen liittyen