Kaakkois-Suomi. Poliisi haluaa muistuttaa erityisesti nuoria kuljettajia ylinopeuden vaaroista. Poliisi on liikenteen valvonnassa viimeisten viikkojen aikana todennut Etelä-Karjalassa poikkeuksellisen paljon huomattavia ylinopeuksia nuorilla kuljettajilla. Nopeusrajoitusten ylitykset ovat olleet paikoin hurjia. Esimerkiksi Lappeenrannassa Hietalankadulla 50 km/h nopeusrajoitusalueella ajaneelle 18-vuotiaalle kuskille mitattiin 5.11.2020 107km/h tuntinopeus, kertoo poliisi.

Poliisi kehottaa aikuisia keskustelemaan asiasta nuorten kanssa. Ylinopeuden ajaminen on kuljettajan oma valinta, mikä kertoo piittaamattomuudesta omaa ja toisten liikenneturvallisuutta kohtaan. Onnettomuudet ovat kovilla nopeuksilla kohtalokkaita. Ajoneuvojen turvalaitteet eivät suojaa kovassa nopeudessa, jolloin kuljettaja vaarantaa omansa ja mahdollisten kyydissä olijoiden terveyden.

Poliisin liikenteen valvonnassa on tavoitteena vähentää ylinopeuksia ja parantaa liikenneturvallisuutta. Rikoslain mukaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on kyse, jos tienkäyttäjä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikenne- tai ajoneuvolakia tai niiden nojalla annettuja säännöksiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. Rangaistuksena liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on vähintään sakkorangaistus ja enimmillään kuuden kuukauden vankeusrangaistus.

Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on kyse, jos liikenneturvallisuuden vaarantamisessa moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta esimerkiksi ylittää huomattavasti sallitun enimmäisnopeuden. Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on rangaistuksena vähintään sakkorangaistus ja enimmillään kahden vuoden vankeusrangaistus. Törkeän rikoksen raja on 50 kilometrin ylinopeus ja siitä seuraa aina ajokielto.

Ajokielto on hallinnollinen turvaamistoimi, jonka tarkoituksena on esimerkiksi estää rikoksiin syyllistyneen osallistuminen liikenteeseen. Vakaviin liikennerikoksiin, yksittäisellä teolla vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan osoittavat sekä toistuvasti liikennerikkomuksiin syyllistyvät kuljettajat ovat turvallisuusriski liikenteessä. Ajokieltoon määrätyn on luovutettava ajokorttinsa poliisille. Ajokiellon päättymisen jälkeen ajo-oikeus alkaa uudelleen vasta sitten, kun poliisi palauttaa ajokortin tai antaa väliaikaisen ajokortin.

Aiheeseen liittyen