Poliisihallitus tiedottaa: Poliisi on saanut paljon kysymyksiä mahdollisista liikkumisrajoituksista. Tässä vaiheessa emme pysty valitettavasti kaikkiin niihin vastaamaan, poliisihallituksesta todetaan.

‒ Olennaista ei ole nyt se, miten poliisi valvoisi tai tulisiko sakkoja, vaan se, että meillä jokaisella on vastuu omasta käytöksestämme ja tilanteen edelleen kehittymisestä jo nyt, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

Liikkumisrajoitusten valvonta ei tulisi poikkeamaan poliisin päivittäisistä toimenpiteistä. Siinä missä tyypillisesti poliisi rajoittaisi liikkumista viikonloppuiltaisin puistoissa ja taajamissa järjestyshäiriöiden vuoksi, tehtäisiin samanlaisia toimia nyt laajemmassa mittakaavassa.

‒ Poliisilla on tarvittavat valtuudet ja toimintakäytänteet rajoitusten noudattamisen valvontaan. Tavoitteena on huolehtia väestön turvallisuudesta, Kolehmainen sanoo.

Mikäli liikkumisrajoituksia tullaan asettamaan, poliisi pyytää tarvittaessa virka-apua yhteistyöviranomaisilta.

‒ Ne antaisivat apua sen verran kuin heidän on mahdollista omilta tehtäviltään apua antaa, Kolehmainen sanoo.

Kolehmaisen mukaan poliisi on varautunut tiedottamaan omasta toiminnastaan heti, mikäli hallitus tekee asiassa uusia päätöksiä.

‒ Poliisin tehtävänä on olla kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina. Tämä velvoite korostuu erityisesti poikkeusoloissa, poliisiylijohtaja toteaa.

Aiheeseen liittyen