Kaakkois-Suomi. Poliisitoiminnan prosesseja kehitetään Kaakkois-Suomessa tänä vuonna merkittävästi. Syksyllä toimintansa aloittaa kokonaan uusi pikatutkintaryhmä kolmella paikkakunnalla. Samalla uudistetaan koko rikostorjunnan organisaatiota, tiedottaa poliisi.

Tavoitteena on tehostaa rikostutkinnan prosesseja sekä varmistaa työkuorman tasainen jakautuminen ja resurssien joustava käyttö. Muutokset näkyvät kansalaisille nopeampana rikosilmoitusten käsittelynä sekä niin sanotun yhden kosketuksen periaatteen yleistymisellä. Henkilöstölle uudet, monipuoliset työnkuvat tarjoavat mahdollisuuden kehittää omaa osaamista sekä mielenkiintoisen lisän työuralle.Kun rikos tapahtuu, alkaa monesti asianosaisille pitkä prosessi, joka voi kestää vuosia. On rikosilmoituksen kirjaamista, sen täydentämistä, kuulusteluja ja esitutkintaa, jonka jälkeen asia saattaa edetä syyteharkintaan syyttäjälle. Monille odottaminen ja asian hidas eteneminen on tuskallista. Se tiedetään myös poliisissa.

Poliisin tutkinnan viivästymisestä kärsii moni. Rikoksen uhri ei saa oikeutta ja korvauksia, todistajien mahdollisuudet muistaa tapahtumien kulkua heikkenevät, varastettua omaisuutta ei välttämättä saada takaisin ja epäilty joutuu kantamaan titteliään pitkään riippumatta siitä, todetaanko hänet lopulta syylliseksi vai ei. Myös luottamus poliisin toimintaan voi hapertua kansalaisten keskuudessa ja kiinnostus ilmoittaa rikoksista pienentyä.

Rikollisuus on muuttunut viime vuosikymmenten aikana maailman mukana. Internet on tuonut mukanaan uusia rikosnimikkeitä sekä rikospaikkoja, kansainväliset yhteydet voivat monimutkaistaa ja paisuttaa rikoksia maailman ääriin. Poliisin on, niin kentällä kuin tutkinnassa, hallittava valtava määrä sellaista tietoa ja taitoa, jota ei vielä ollutkaan parikymmentä vuotta sitten.

Päivittäin Kaakkois-Suomessa kirjataan keskimäärin 44 rikosilmoitusta. Osa esiin tulevista rikoksista on isoja rikoskokonaisuuksia tai muuten vaativia rikostutkinnallisesti. Osa taas on arkisia, pienemmän mittakaavan rikoksia, kuten näpistyksiä, lieviä petoksia, vahingontekoja, rattijuopumuksia tai kolareita. Tällaisia rikoksia käsittelyyn tulevista rikosilmoituksista on noin 60-70 prosenttia.

– Monet niin sanotut perus rikosasiat, kuten rattijuopumukset tai lievät omaisuusrikokset, on mahdollista käsitellä nopeasti. Esitutkinnan toimenpiteet voidaan tehdä jo paikan päällä poliisipartion ja asianosaisen kesken, sanoo poliisipäällikkö Ari Karvonen.
Tällaista toimintamallia kutsutaan yhden kosketuksen periaatteeksi.

– Tähän olemme keskittämässä nyt kehittämistoimia. Malli on toiminut jo hyvin esimerkiksi liikennerikosten osalta, ja nyt käytäntöä lähdetään laajentamaan kaikille poliisitoiminnan osa-alueille.

Nopeamman rikostutkinnan edistämiseksi perustetaan Kaakkois-Suomeen kolme uutta pikatutkintaryhmää, joiden vastuulla on hoitaa edellä mainittujen arkipäiväisten rikosten tutkintaa. Lisäksi ryhmän jäsenten työnkuvaan kuuluu jonkin verran myös valvonta- ja hälytystehtävien hoitamista.

Vuositasolla kaikista rikosilmoituksista pikatutkintaryhmän tutkintaan soveltuvia on noin 3000 rikostapausta, mikä on kaikista rikosilmoituksista noin 20 %

– Näiden rikosten määrä on rikostutkinnassa merkittävä. Haluamme organisaatiomuutoksella tehostaa rikosten esitutkintaa niin, että resurssit jakautuvat tasaisesti ja pienet rikoskokonaisuudet saadaan hoidettua jouhevasti pois. Näin myös isoihin rikosasioihin vapautuu tutkinnan kapasiteettia.

Kuvituskuva.

Lue koko uutinen täältä: https://poliisi.fi/-/rikostorjunnan-haasteita-ratkotaan-koko-henkiloston-voimin

Aiheeseen liittyen