Syyttäjälaitos. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on asettanut syytteeseen henkilön, jonka epäillään kouluttautuneen terrorismirikoksen tekemistä varten, tiedottaa Syyttäjälaitos.

Vastaajan epäillään kouluttautuneen omatoimisesti terrori-iskun tekemistä varten käyttämällä hyväkseen tietoverkon välityksellä hankkimaansa laajaa islamistista aineistoa.Tutkinnassa ei ole tullut esille viitteitä siitä, että epäilty kouluttautuminen olisi edennyt konkreettisen terrori-iskun valmisteluun saakka.

Vastaaja on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Asia käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, jonne syyttäjän haastehakemus on toimitettu 16.3.2023. Haastehakemus ja esitutkinta-aineisto tulevat julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Aiheeseen liittyen