Poliisihallitus. Pääkaupunkiseudulle tarvittaisiin kymmeniä poliiseja lisää, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Poliisihallituksesta. Virkavallan määrää pitäisi kasvattaa hänen mukaansa turvallisuustilanteen muutoksen vuoksi.

Poliisin toimintaympäristö on Kolehmaisen arvion mukaan muuttunut kymmenen vuoden aikana rajusti ja tähän poliisin tulisi kyetä vastamaan yhteiskunnan odottamalla tavalla. Kolehmaisen mukaan koko Suomeen olisi syytä perustaa lähivuosina suuri määrä uusia poliisivirkoja. Sisäisen turvallisuuden selonteossa arvioidaan, että Suomessa tarvitaan 2030-luvulla noin 8 200 poliisia.– Nyt ei ole kysymys yhdestä tai kahdesta henkilötyövuodesta vaan me tarvitsemme erityisesti pääkaupunkiseudulle kuhunkin poliisilaitokseen kymmeniä lisäkäsiä, jotta saisimme muun muassa vaikean tutkintatilanteen tasapainoon, Kolehmainen sanoo.

Suomessa on nyt poliiseja noin 7 500. Määrä on viidessä vuodessa hieman kasvanut, mutta se on noin 500 pienempi kuin vielä vuonna 2010, jolloin lain noudattamista valvoi vajaat 8 000 poliisia.

Alimmillaan määrä on ollut vuonna 2017, jolloin poliiseja oli noin 7 150. Vähennykset näkyvät poliisityön jokaisessa osa-alueessa, Kolehmainen sanoo.

– Edellinen hallitus pysäytti synkän poliisin alasajon ja nykyinen hallitus on vahvistanut poliisia, mutta toimet eivät riitä. Me tarvitsemme nimenomaan rikostorjuntaan lisää tekeviä käsiä ja ajattelevia päitä. Tämä ei millään kani hatusta -tempulla selviä, sanoo Kolehmainen YLE:n julkaisemassa artikkelissa.

”Tapasin Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thornbergin poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen kanssa. Keskustelimme jengirikollisuuden torjunnasta. Jengiytymisen ennaltaehkäisy on tärkeää. Poliisilla on oltava myös riittävät resurssit puuttua rikoksiin. Hyödyllistä kokemusten vaihtoa”, kirjoittaa puolestaan asiasta sisäministeri Krista Mikkonen Twitterissä.

Aiheeseen liittyen