torstai, 30 toukokuun, 2024

Taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita Vantaalla

Vantaa. Itä-Uudenmaan poliisin, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Etelä-Suomen aluehallinto-viraston yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita, kertoo poliisi.

Tiistaina 14.5.2024 Helsinki-Vantaan lentoasemalla toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin 41 taksia, joista 25:ssä oli huomautettavaa. Seuraamuksia määrättiin poliisin toimesta yhteensä 25. Sakkoja kirjoitettiin kymmenen, joista kaikki ajopäiväkirjan puuttumisesta. Liikennevirhemaksuja kirjoitettiin 15 pääasiassa luvanhaltijan ja kuljettajan tietojen puuttumisesta sekä siitä, ettei taksiliikennelupa ollut mukana liikennettä harjoitettaessa.

Havaitut rikkeet tai puutteet:
•    Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 15
•    Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 14
•    Kuljettajan ajopäiväkirja puuttui tai se oli puutteellisesti täytetty 10
•    Taksiliikennelupa tai sen jäljennös ei ollut mukana ajoneuvossa 5
•    Hintatietojen esittämisessä oli puutteita 4
•    Taksivalaisin puuttui ei ollut määräysten mukainen 2
•    Ajoneuvoa ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön 2

Päävastuu taksiliikenteen valvonnasta on poliisilla

Monen viranomaisen yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita. Valitettavan harva taksi – vain noin kolmasosa kaikista tarkastetuista – selvisi tarkastuksesta täysin ilman huomautuksia.

– Yleisin puute oli kuljettajan nimitiedon sekä luvanhaltijan nimen ja yhteystietojen nähtävillä pitämisen laiminlyönti. Näistä annettiin suurin osa liikennevirhemaksuista. Sakkoja kirjoitettiin kymmenelle taksinkuljettajalle, joilta puuttui ajopäiväkirja tai se oli puutteellisesti täytetty, kertoo komisario Katri Lehti valvonnan tuloksista

– Myönteisenä huomiona voidaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta todeta, että ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista ja taksinkuljettajan ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta. Pieniä puutteita havaittiin silti liikaa. Kyse on kuitenkin luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, joten asioiden pitäisi olla paremmin hoidossa, Etelä-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja Pasi Kousa toteaa.

Yhteistoiminta valvonnassa toimi eri viranomaisten kanssa hyvin.

Pienetkin puutteet voivat aiheuttaa sen, että yritystä valvotaan tarkemmin

Toistuvasta valvonnasta huolimatta esiin nousevat yhä aiemmissakin valvonnoissa yleiseksi todetut puut-teet tietojen esittämisessä. Kyseiset puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

Taksiliikennelupa oli voimassa kaikilla tarkastetuilla taksiyrityksillä, mutta liikenneluvan ajoneuvossa mukana pitäminen oli monelta unohtunut. Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä on asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi. Näiden sinänsä pienien puutteiden ilmeneminen taksiliikennettä koskevien velvollisuuksien noudattamisessa voi johtaa yrityksen riskiperusteiseen lisävalvontaan, toteaa Hautalahti.

Verohallinto kohdistaa toimenpiteitä valvonnassa nouseviin riskikohteisiin

Verohallinto on valvonut taksialaa viime vuosina tiivisti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Valvonta kehittyy jatkuvasti, joskaan harmaan talouden toiminnan ei ole valitettavasti todettu kadonneen alalta. Valvonnan avulla, tehokkaan riskienhallinnan lisäksi, nostetaan sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn, myös verotarkastusten kohteiksi. Siten Verohallinto lähestyy laiminlyöntien vuoksi jälkikäteenkin. Niin tässäkin valvontatapahtumassa.

Harmaan talouden torjunnassa pyrimme luonnollisesti löytämään verovelvoitteitaan välttelevät, tapahtuu välttely sitten tarkoituksellisesti tai muusta syystä, sanoo verohallinnon apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta. Alalle on tullut paljon pieniä toimijoita. On havaittu osaamattomuutta, mutta myös piittaamattomuutta, velvoitteista ja niiden hoitamisesta. Puuttuva myynti ja pimeä työ ovat alan yleisimmät harmaan talouden ilmenemismuodot. Asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota kuittiin sekä sen tietosisältöön. Kuitti osaltaan indikoi myynnin tulouttamista kirjanpitoon. Jos ei saa kuittia pyynnöstä huolimatta, on mahdollista antaa havainto tietoon Verohallinnolle vero.fi Avautuu uudessa välilehdessäLinkki toiselle sivustolle-havaintolomakkeen kautta. Annetussa vihjeessä on hyvä olla vapaamuotoinen kertomus tapahtuneesta sekä tieto siitä, mitä yhtiötä tai henkilöä vihje koskee.

Tavoite on turvata kilpailuneutraliteetti puuttumalla epärehelliseen toimintaan alalla. Verovelvoitteiden laiminlyönti käy usein käsi kädessä muidenkin laiminlyöntien kanssa. Väärintoimijoilla on kuitenkin hyvä todennäköisyys jäädä kiinni, Valsi jatkaa.

Työnantajan toiminta ja ulkomaisen työvoiman käyttö aluehallintoviraston valvonnassa

Työsuojeluviranomainen (ESAVI) valvoi valvontaiskussa ulkomaisen työvoiman käyttöä, työaikaa, palkkausta, vuosilomia työterveyshuollon järjestämistä ja miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa ja tässä valvontatapahtumassa valvottiin erityisesti ulkomaalaislain, työaikalain, työterveyshuoltolain ja työsopimuslain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä. Keskeiset valvottavat asiat olivat työnantajan ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus, ajopäiväkirja, palkkaus, vuosiloma ja työterveyshuolto. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan. Valvonnan ohessa työsuojeluviranomainen jakoi työntekijöille ja työnantajille tietoa työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisen työvoiman käytössä.

Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Kaikilla 18 tarkastetulla työntekijällä oli työnteko-oikeus kunnossa, mutta ajopäiväkirjan pitämisen oli laiminlyönyt yhteensä kymmenen kuljettajaa. Ajopäiväkirjan pitämistä edellytetään työsuhteisilta kuljettajilta. Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle. Tarkastustoimintaa taksialan työnantajiin jatketaan valvontaiskuissa saatujen ja analysoitujen tietojen perusteella.

KOMMENTOI UUTISTA

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

SAMANKALTAISET UUTISET

LUETUIMMAT 24h

Kommentoidut

UUSIMMAT