Tulli. Veneilykausi on alkanut. Moni on suunnitellut talven aikana Suomesta ulkomaille suuntautuvia venereissuja. Reissuilta Suomeen palatessa saattaa vesillä tavata myös Tullin venevalvontaryhmän. Veneilijän on hyvä myös muistaa, että Ahvenanmaalta veneilevää koskevat tiukemmat tuliaisrajoitukset kuin EU-maista saapuvia, muistuttaa Tulli.

Tulli valvoo tuonti- ja vientirajoitusten sekä tullimenettelyjen noudattamista myös vesillä. Tulli tehtävänä on ehkäistä ja estää salakuljetusta, kerätä maahantuontiveroja ja suojata yhteiskuntaa.

– Valvomme vesillä myös muun muassa huvi- ja kalastusalusten polttoaineita, vesiliikennettä yleisesti sekä metsästystä ja kalastusta. Lisäksi voimme pysäyttää ja puhutella maahan saapuvaa ja maasta lähtevää veneilijää ja tehdä tarvittaessa tullitarkastuksen, kertoo venevalvontaryhmän päällikkö Henrik Wahlroos.

Veneen päälliköllä on velvollisuuksia

Tulli voi myös puhalluttaa vesillä. Kaikkien, jotka osallistuvat aluksen navigointiin ja ohjaamiseen tulee puhaltaa alle rangaistavuusrajan. Vesiliikennevalvonnassa usein veneilijät eivät tiedosta päällikkyyteen liittyviä vaatimuksia ja velvoitteita, eivätkä osaa nimetä kuka aluksessa toimii päällikkönä.

Tullin havaintojen mukaan veneen varusteista puuttuu yleisimmin käsisammutin, tai sammuttimen vuosittainen huolto on jäänyt tekemättä. Aluksessa pitää olla vesiliikennelain edellyttämät varusteet ja rekisteritunnukset kiinnitettyinä veneeseen määräysten edellyttämällä tavalla. Myös ajotapaan ja hyvän merimiestavan noudattamatta jättämiseen joudutaan puuttumaan toisinaan – erityisesti kaupunkien edustojen vesialueilla. Näissä tilanteissa osapuolena on usein vesijetti.

PTR-yhteistyö tehokasta myös vesillä

Tulli on yksi meripelastusviranomaisista ja tekee vesillä tiivistä yhteistyötä muun muassa poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

–  Yhteistyömme liittyy usein meripelastukseen ja eri valvontatehtävien suorittamiseen. Myös koulutuksessa ja harjoittelussa teemme yhteistyötä, sanoo Wahlroos.

Tullin venepartioissa työskentelevät ovat merenkulun ammattilaisia, ja heiltä saa tarvittaessa apua myös ongelmatilanteissa sekä ohjeita rajat ylittävän veneliikenteen säännöksistä.

Veneellä Suomeen – syytä huomioida miltä alueelta saapuu

EU-alueen sisällä voit tuoda matkustajatuomisia ilman arvorajoja. Alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja polttoaineisiin liittyy rajoituksia, jotka kannattaa varmistaa etukäteen. Ahvenanmaalta Manner-Suomeen saa maahantuoda veroitta saman määrän ja saman arvon edestä tuomisia kuin EU:n ulkopuolelta, sillä Ahvenanmaa kuulu EU:n tullialueeseen mutta ei veroalueeseen.

Muistilista veneilijöille Suomeen saapumisesta

EU-alueelta Suomeen

 • Matkustajatuomisia voi tuoda ilman arvorajoja.
 • Rajoituksia liittyy mm. alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja polttoaineisiin.


Ahvenanmaalta Suomeen

 • Ahvenanmaa on osa EU:n tullialuetta, mutta se ei kuulu EU:n veroalueeseen.
 • Ahvenanmaan maakunnan ja Manner-Suomen välillä on tuontirajoituksia.
 • Veneelläsi voi tuoda ostoksia henkilökohtaisissa matkatavaroissa veroitta ja tullitta enintään 300 euron arvosta.
 • Alkoholijuomia voi tuoda Ahvenanmaalta vain rajoitetun määrän omaan käyttöösi tai lahjaksi.


Jos veneessä on lemmikkejä

Tulli voi tarkastaa veneessä olevan lemmikin ja sen asiakirjat. Eläimen mukana on oltava eläinlääkärin myöntämä lemmikkieläinpassi. Tullin venepartiolla on sirunlukulaite mukanaan, joten eläinten tunnistusmerkinnän lukeminen onnistuu myös vesillä. Alla olevat ohjeet koskevat Suomeen EU-maasta tai Norjasta kanssasi saapuvaa lemmikkiä.

Muista lemmikille:

 • tunnistusmerkintä
 • EU:n tai Norjan lemmikkieläinpassi
 • voimassa oleva raivotautirokotus, jos eläin on yli 16 vk vanha
 • vakuutuslomake siitä, ettei pentu ole ollut tekemisissä villieläinten kanssa, jos eläin on alle 16 vk vanha
 • koirilla pitää olla myös käsittely ekinokokkoosia vastaan vähintään 1 vrk (24 h), mutta korkeintaan 5 vrk (120 h) ennen Suomeen tuloa (ei koske suoraan Norjasta, Maltalta tai Irlannista Suomeen matkustavia koiria)

Tarkat ohjeet ja lisätiedot eläinten tuonnista Suomeen löytyy Ruokaviraston verkkosivuiltaLinkki toiselle sivustolle.