Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan liittyen suomalaisen kriisinhallintajoukon (SKJI) tukikohdan laajennusurakkaan Irakin Erbilissä. Esitutkinnan perusteella hankinnasta on vastannut puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta. Hankinnassa teknisenä ja kaupallisena asianhoitajana toimineiden henkilöiden epäillään syyllistyneen tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Heidän epäillään jättäneen noudattamatta hankintaan liittyviä velvoitteita.

SKJI:n kuljetusupseerina työskennelleen sotilaan epäillään syyllistyneen palvelusrikokseen ja lahjusrikkomukseen. Kuljetusupseerin epäillään ottaneen vastaan vähäisiä lahjoja laajennusurakoitsijalta ja tehneen toimia rakennusurakkaan liittyen, jotka eivät ole kuuluneet hänen toimivaltaansa.

Esitutkinnan perusteella laajennusurakassa ei ole kaikilta osin toteutunut laajennusurakkaan liittyvien tarjoajien tasavertainen kohtelu. Esitutkinnan aikana poliisi on kuulustellut kolmea epäiltyä, asianomistajan edustajaa, yhdeksää todistajaa ja kolme henkilöä asemassa kuultava. Esitutkinnan aikana ei ole käytetty pakkokeinoja.

Aiheeseen liittyen